Życiorys

2015 tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych
2011 profesor nadzwyczajny w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
2009 profesor nadzwyczajny w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2008 stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, tytuł rozprawy: „Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych”

2005 staż naukowy w Uniwersytecie w Adelajdzie, Australia
2004/2005 stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

2002/2003 Uniwersytet Columbia, Nowy Jork - post-doctoral visiting scholar, stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej,

2002 magister prawa, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof. Jacek Napierała, tytuł pracy: „Wykup kredytowany spółki kapitałowej”
2002 Harvard Business School, program typu Executive Management, z wykorzystaniem harwardzkiej metody studium przypadku i innych interaktywnych sposobów przekazywania wiedzy
2002 aduinkt w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
2001 doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (ówcześnie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Wydział Zarządzania, promotor: prof. Waldemar Frąckowiak, tytuł rozprawy: „Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle wybranych giełd światowych”

2000/2001 Uniwersytet Columbia, Nowy Jork - stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, własny program badawczy w ramach pracy nad doktoratem

1999 asystent w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych ówczesnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
1999 magister ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (ówcześnie Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Wydział Zarządzania, specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw, promotor: prof. Mirosław Hamrol, tytuł pracy: „Strategie zarządzania kapitałem obrotowym. Studium porównawcze wybranych spółek brytyjskich i polskich”

1997/1998 Uniwersytet w Liverpool, Wielka Brytania, roczne studia o specjalności: Corporate Finance and Accounting

1994 matura w L.O. św. Marii Magdaleny w Poznaniu, pierwszy rocznik po reaktywacji Szkoły po okresie zamknięcia w czasach PRL

3 grudnia 1975 urodzony w Poznaniu, rodzice Stanisław, Halina, oboje absolwenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ówcześnie Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu)