Stypendia i wyróżnienia akademickie

 • Nagroda zespołowa J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za współautorstwo monografii Modern Managerial Finance : New Trends and Research Areas (2010)
 • Nagroda zespołowa J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za udział w pracach nad Strategią Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2009)
 • Nagroda indywidualna J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rozprawę habilitacyjną Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych (2009)
 • Best Paper Award of 16th Global Finance Conference, Honolulu, USA (2009)
 • Nagroda za najlepszy artykuł na konferencji IBS International Conference on Business and Finance, Hyderabad, Indie (2009)
 • Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu II stopnia za współautorstwo książki pt. „Strategia kształtowania kapitału stałego jako narzędzie wzrostu wartości przedsiębiorstwa” (2007)
 • Stypendium dla Młodych Naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2004 i 2005)
 • Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku (2002/2003)
 • Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (2000/2001)
 • Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu I stopnia za pracę doktorską, 2002
 • Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu I stopnia za współautorstwo książki pt. „Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce”
 • Nominowany do nagrody Europejskiej Federacji Giełd Papierów Wartościowych - Joseph de la Vega Prize 2002 za artykuł Quarterly Financial Reports and the Stock Price Reaction at the Warsaw Stock