Kompetencje eksperckie

Prof. Adam Szyszka występuje w charakterze eksperta w projektach doradczych na rzecz organów administracji państwowej oraz praktyki gospodarczej w następujących obszarach:

 • Rynek kapitałowy:
  • efektywność informacyjna rynku kapitałowego
  • finanse behawioralne i psychologia inwestora
  • zjawiska anomalne na rynku kapitałowym
  • strategie inwestycyjne i analiza portfelowa
  • funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych i innych inwestorów instytucjonalnych
  • procesy integracyjne giełd papierów wartościowych
  • rynek kapitałowy a gospodarka
  • kryzysy na rynkach finansowych
 • Finanse przedsiębiorstw:
  • wycena przedsiębiorstw
  • wycena znaków towarowych
  • analiza finansowa
  • optymalizacja struktury finansowania
  • optymalizacja zarządzania kapitałem obrotowym netto (kapitał pracujący)
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej
  • specyika przedsięwzięć we wczesnej fazie rozwoju (tzw. projekty start-up i early growth)
 • Bankowość inwestycyjna:
  • fuzje i przejęcia
  • przejęcia lewarowane (LBO/MBO)
  • organizacja finansowania konsorcjalnego na potrzeby transakcji kapitałowych
  • przygotowywanie memorandum inwestycyjnych
  • przygotowywanie prospektów emisyjnych
  • inwestycje podwyższonego ryzyka (venture capital)