Galeria

Wykłady w Chinach, DUFE, Dalian 2005

 

Jako Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Global Finance Conference 2010 w Poznaniu - Wywiad dla TVN CNBC

f1   f2
     

Sesja plenarna GFC2010 z udziałem prof. Leszka Balcerowicza

 

Sesja plenarna GFC2010 z udziałem prof. Karima Pakravana, prof. Yochanana Shachmurove’a, prof. Tadeusza Kowalskiego oraz prof. Manuschehra Shahrokhi’ego

f3   f4
     

Z laureatem Nagrody Nobla, prof. Robertem Mundellem oraz JM Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Marianem Gorynią

 

Z prof. Robertem Mundellem przed Aulą Uniwersytecką w Poznaniu

f5   f6
     

Z prof. Manuschehrem Shahrokhim podczas Uroczystej Gali na zakończenie GFC2010 w Poznaniu

 

Podczas debaty na temat Akcjonariatu Obywatelskiego – z Justynem Koniecznym (członkiem zarządu banku BZ WBK), Aleksandrem Gradem (ówczesnym Ministrem Skarbu) oraz Jarosławem Zagórowskim (prezesem zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.)

f7   f8
     

Podczas debaty na temat kryzysu w strefie euro – z jednym ze współautorów Traktatu z Maastricht, prof. Philippe’m Maystadtem – marzec 2012

f9   f10

Wręczenie nominacji profesorskiej przez Prezydenta RP

   
f11