Badania naukowe

Prof. Adam Szyszka brał udział w następujących projektach badawczych:

  • Czynniki behawioralne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010-2012
  • Czynniki psychologiczne na rynku kapitałowym i w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, temat realizowany w ramach badań statutowych w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych UEP, 2010-2012
  • Zachowania inwestorów na rynku kapitałowym, temat realizowany w ramach badań własnych, 2008-2010.
  • Behawioralne aspekty rynku kapitałowego, temat realizowany w ramach badań statutowych w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych UEP, 2008-2009.
  • Badanie wpływu decyzji finansowych w przedsiębiorstwie na jego wycenę rynkową, ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacyjnych instrumentów finansowych, temat realizowany w ramach badań statutowych w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych UEP, 2007-2008.
  • Finanse behawioralne jako wytłumaczenie dla zjawisk anomalnych na rynku kapitałowym, temat realizowany w ramach badań własnych, 2005-2008.
  • Jak skutecznie inwestować na giełdzie papierów wartościowych, temat realizowany w ramach badań statutowych w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych, 2002-2005.
  • Wpływ aspektów psychologicznych na zachowanie inwestorów i wycenę papierów wartościowych na rynku kapitałowym, temat realizowany w ramach badań własnych, 2001-2003.
  • Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na tle rozwiniętych rynków kapitałowych, temat realizowany w ramach badań własnych, 1999-2001.